Menestykseen tarvitaan
osaamista, asennetta ja tekoja

Ota Talent käyttöön

Talentin johtaminen auttaa yrityksiä ja henkilöstöä voimaan hyvin ja menestymään. Jokaisen on tärkeää tunnistaa vahvuutensa ja tavoitteensa, ja yrityksen etu on ottaa nämä huomioon. Tuen henkilöstöä, esimiehiä ja johtoa uudistumisessa kohti haluttua päämäärää. Autan tavoitteiden määrittelemisessä sekä niihin tarvittavan osaamisen kartoittamisessa. Lähtökohtana on olemassa olevan potentiaalin vahvistaminen ja puuttuvan osaamisen huomioiminen, tavoitteena sujuvasti yhteen soittava organisaatio.

Ota yhteyttä niin räätälöidään juuri teille sopiva kehityspaketti.

Coaching

Omat vahvuudet käyttöön yksilöllisellä coachauksella

Business coaching vahvistaa yritysten mahdollisuuksia tehdä hyvää tulosta, lisätä henkilöstön sitoutumista ja hyvinvointia.
Coaching-tapaamisissa haastan pohtimaan asioita laajemmin, omien näkökulmien ulkopuolelta. Näin tavoitteet saavutetaan itse oivaltaen ja samalla uudet toimintamallit sisäistäen. Päämäärää kohti edetään sopivankokoisten etappien kautta, jolloin jo matka itsessään on palkitsevaa!
Ota yhteyttä niin suunnitellaan teille sopiva coachingpaketti.

Valmennus

Valmennuksella lisää osaamista ja työhyvinvointia

Valmennan henkilöstöä, tiimejä ja johtoa kehittämään toimintaansa. Aloitamme kartoittamalla nykytilanteen ja määrittelemällä selkeän tavoitteen. Yhteiseen päämäärään sitoutuminen varmistaa parhaan lopputuloksen. Jokainen valmennus – luento tai useamman päivän valmennusjakso – suunnitellaan ryhmällenne sopivaksi. Valmennuksessa käytän luotettavia ja osallistavia menetelmiä.

Esimerkkejä valmennusteemoista:
• valmentava johtaminen, itsensä johtaminen, talentin johtaminen
• tavoitteellinen uusiutuminen, itseohjautuvan organisaation johtaminen
• hyvä esimiestyö, asiantuntijasta esimieheksi
• hyvinvoiva työyhteisö, henkilöstötutkimusten hyötykäyttö

HR-Prosessit

Toimivat henkilöstön kehittämisen
käytännöt tehostavat toimintaa

HR-kehittämisprosessien tulee vastata yrityksen toiminnan tavoitteita.

Toimiva HR vahvistaa sitoutumista ja työhyvinvointia ja siten auttaa yritystä menestyvään liiketoimintaan. Autan selvittämään, millainen henkilöstön kehittämisen malli palvelee juuri teidän yritystänne ja tuen mallin rakentamisessa.

Esimerkkejä HR-kehittämisalueista

• Talent Management ja Strateginen suunnittelu
• Suorituksen johtaminen, Palautteenanto
• Johtamisen  kehittäminen ja Henkilöstön kehittäminen
• Henkilöstötutkimukset ja niiden kytkeminen liiketoiminnan kehittämiseen
• Työhyvinvointi

Ota yhteyttä niin rakennetaan teille sopiva henkilöstön kehittämisen malli

Esittely

HELI ALÉN

Certified Business Coach, KTM
• Yli 30 vuoden kokemus pienten ja suurten kansainvälisten yritysten liiketoiminnan ja johtamisen kehittämisestä:
• Tukenut yritys- ja johtamiskulttuurin kehittämistä sekä strategisella että käytännön tasolla
• Vankka henkilöstötoiminnon tuntemus sekä pitkä kokemus johtamisen ja henkilöstön kehittämisestä
• Prosessien ja konseptien kehittäminen sekä jalkauttaminen yrityksen strategiaa ja toimintaa tukemaan
• Henkilöstö- ja kulttuuritutkimusten merkityksellinen käsittely
• Positiivinen lähestyminen ja ihmiskäsitys – vahvuuksille on hyvä rakentaa
• Rohkeus heittäytyä uusiin asioihin ja opetella uutta, vaikka saksofonin soittoa

VERKOSTOT

Toimin Coachina Business Coaching Center Oy:ssä.

BCC on coaching-osaamiskeskus ja alan edelläkävijä Suomessa. Se on maamme johtava coaching-palveluiden ja kokonaisvaltaisten coaching-ohjelmien tuottaja, joka tarjoaa coaching-palveluita, valmennusta ja työkaluja kestävän menestyksen saavuttamiseksi.

Muita:

Suomen Strategisen Johtamisen seura

Suomen Liikemiesyhdistys

Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY

Blogi

Kolmas blogipostaus

Tämä on vain täytetekstiä, voit lisätä omat teksit tähän!

Toinen blogipostaus

Tämä on vain täytetekstiä, voit lisätä omat teksit tähän!

HELI ALÉN OY
+358 40 755 1613 • heli@helialen.fi • www.helialen.fi